Izmene Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakona o strancima

Radno pravo

Vuk Drašković & Miloš Andrejević

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Narodna skupština Republike Srbije je dana 25. aprila 2019. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019), koji su stupili na snagu 7. maja 2019. godine, pri čemu se pojedine odredbe primenjuju od kasnijeg datuma. Zajednička svrha usvojenih izmena i dopuna pomenutih zakona jeste olakšavanje procedura koje se odnose na izdavanje odobrenja za privremeni boravak i izdavanja radnih dozvola strancima u Republici Srbiji, čime se unapređuje poslovno okruženje u Republici Srbiji.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Osnovni razlog za donošenje Zakona o zapošljavanju stranaca jeste preciziranje odredbi zakona kojima se vrši pojednostavljenje postupka izdavanja dozvole za rad, a u cilju daljeg razvijanja povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija.

Zakon o zapošljavanju stranaca uvodi određene novine, koje se uglavnom odnose na proceduru izdavanja radnih dozvola za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva. Naime, procedura za produženje napred pomenutih radnih dozvola će biti značajno pojednostavljena i ubrzana na način da Nacionalna služba za zapošljavanje, po službenoj dužnosti, pribavlja saglasnost i mišljenje nadležnih ministarstava, čime je uvedena objedinjena procedura.

Takođe, uvedena je mogućnost da se može podneti zahtev za izdavanje radne dozvole (za zapošljavanje; za upućena lica; za kretanje u okviru privrednog društva; za nezavisnog profesionalca; za samozapošljavanje) strancu kome je odobrena viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja (viza D), bez potrebe izdavanja odobrenja za privremeni boravak. Pomenute radne dozvole mogu biti izdate najduže u trajanju od 180 dana, koji odgovara periodu važenja vize D. Navedena odredba će se primenjivati počevši od 1. januara 2020. godine.

Dodatno, poslodavcu se pruža mogućnost da tokom trajanja postupka odobrenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja, koji se vodi pred nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvom, pokrene postupak za izdavanje radne dozvole pred Nacionalnom službom za zapošljavanje dok je stranac još u inostranstvu.

Još jedna novina je da se zahtev za produženje radne dozvole za upućena lica i za kretanje u okviru privrednog društva podnosi se organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja prethodno pomenutih dozvola. Do sada je bilo predviđeno da se zahtev za produženje radne dozvole može podneti najranije 30, a najkasnije pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima

Osnovni razlozi za donošenje Zakona o strancima jesu omogućavanje podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za privremeni boravak elektronskim putem i iz inostranstva, kao i uvođenje jedinstvenog upravnog mesta za podnošenje objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad stranaca.

Jednom od bitnijih novina Zakona o strancima je predviđeno da, između ostalog, zahtev za privremeni boravak u Republici Srbiji stranac može podneti elektronskim putem i iz inostranstva. Ova odredba će se primenjivati počevši od 1. januara 2020. godine.

Takođe, još jedna od značajnijih novina Zakona o strancima jeste i uvođenje mogućnosti podnošenja objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvole za rad. Ova odredba će se primenjivati počevši od 1. decembra 2020. godine.

Dodatno, predviđeno je da se privremeni boravak može odobriti određenim posebnim kategorijama stranaca kako bude utvrđeno posebnom uredbom Vlade Republike Srbije (rok za donošenje Uredbe je 7. novembar 2019. godine).