Srbija: Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Korporativno i poslovno pravo

Mario Kijanović

Publisher: Bojović & Partners

Osnovni razlozi za donošenje Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (Službeni Glasnik RS, br. 41/18) („Zakon“) koji je počeo da se primenjuje 8. juna 2018. godine, su unapređenje postojećeg sistema i usaglašavanje sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Zakon uređuje uspostavljanje, sadržinu, osnove evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

Zakon se primenjuje na:

1.     privredna društva, osim javnih akcionarskih društava;

2.     zadruge; 

3.     ogranke stranih privrednih društava; 

4.     poslovna udruženja i udruženja, osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica; 

5.     fondacije i zadužbine; 

6.     ustanove; 

7.     predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina. 

(„Registrovani subjekti“)

Zakon se ne primenjuje na privredna društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.

Centralna evidencija Centralna evidencija je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima koja su stvarni vlasnici Registrovanog subjekta, koju  vodi Agencija za privredne registre („APR“). APR će uspostaviti Centralnu evidenciju najkasnije do 31. decembra 2018. godine. 

Krivično delo i prekršaj 

Nepoštovanje odredbi Zakona smatraće se krivičnim delom kažnjivim do pet godina zatvora i prekršajem kojim se pravnom licu i odgovornim licima može izreći novčana kazna. 

Obaveze Registrovanih subjekata 

Prema odredbama Zakona, APR će osnovati Centralnu evidenciju najkasnije do 31. decembra 2018. godine, dok su ovlašćena lica Registrovanih subjekata dužna da najkasnije do 31. januara 2019. godine evidentiraju podatke o stvarnim vlasnicima. Do osnivanja Centralne evidencije sva pravna lica moraju da odrede stvarne vlasnike i pribave dokumentaciju i podatke o njima, i to u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu Zakona, tj. najkasnije do 8. jula 2018. godine.