Crnogorski departman

O nama

Prvoklasno pružanje usluga klijentima zahteva veliku posvećenost i upoznavanje sa karakteristikama različitih tržišta i različitih ljudi. Bojović Drašković Popović & Partners kancelarija posvećena je stvaranju dugoročnih odnosa sa klijentima zasnovanih na uzajamnom poverenju. Naš tim se trudi da uspostavi sklad između poslovne vizije klijenta i praktičnog iskustva. Formula uspeha jeste u razumevanju važnosti uspostavljanja ovog sklada kao i u uspešnom realizovanju istog. Najbolji dokaz našeg uspeha je rastući broj naših zadovoljnih klijenata.

Bojović Drašković Popović & Partners Montenegro

Bojović Drašković Popović & Partners ima crnogorski departman, kreiran sa posebnim fokusom na razumevanje specifičnosti klijenata koji posluju u Crnoj Gori.

Kontakt osoba

Vuk Drašković

Klijentima je na raspolaganju partner Vuk Drašković, koji poseduje značajnu stručnost u korporativnom i poslovnom pravu Crne Gore. Njegov glavni fokus su radno pravo, opšta regulativa, spajanja i akvizicije, prirodni resursi, hrana i piće, zdravstvo i farmacija, kao i javni sektor. Vukovo dosadašnje iskustvo vezano za tržište Crne Gore uključuje neke od najvećih transakcija u ovoj jurisdikciji. Vuk je stekao zvanje diplomiranog pravnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirao kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji. Vuk je takođe uspešno pohađao M&A modul na postdiplomskim studijama na britanskom univerzitetu University of Law.

Bojović, Drašković, Popović & Partners zadovoljava potrebe stranih i domaćih klijenata u svim komercijalno relevantnim oblastima prava.

 • Arbitraža
 • Bankarske usluge i finansije
 • Konkurencija
 • Opšta regulativa
 • Korporativno i poslovno pravo
 • Zaštita podataka
 • Rešavanje sporova
 • Radno pravo
 • Energetika
 • Infrastruktura
 • Imigracija
 • Intelektualna svojina
 • Spajanja i akvizicije
 • Parnice
 • Nekretnine
 • Outsourcing
 • Restrukturiranje
 • Poresko pravo
 • Tehnološko, medijsko i telekomunikaciono pravo

Zahvaljujući našoj uskoj specijalizaciji po relevantnim industrijama u stanju smo da bolje razumemo potrebe naših klijenata te da ih efikasnije savetujemo. Razumemo njihove modele poslovanja, govorimo njihovim jezikom, posedujemo potrebna iskustva i to nam daje bolji uvid u njihove probleme.

 • Energetika i prirodni resursi
 • Finansijske institucije i osiguranje
 • Industrija hrane i pića
 • Zdravstvo i farmacija
 • Informacione tehnologije
 • Mediji i telekomunikacije
 • Javni sektor
 • Nekretnine i izgradnja
 • Subjekti koji se bave prodajom
 • Transport i logistika

Kontakt:

Vuk Drašković - Partner