Miloš Andrejević

Miloš Andrejević

Stariji Saradnik

Tel. +381 11 7850336

Fax. +381 11 7850337

milos.andrejevic@bd2p.com

Miloš Andrejević je stariji saradnik Bojović Drašković Popović & Partners. Njegov glavni fokus su radno pravo, imigracija, zaštita podataka o ličnosti i rešavanje sporova. Pre pridruživanja Bojović Drašković Popović & Partners timu, Miloš je bio advokat u jednoj renomiranoj advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Obrazovanje

Miloš je stekao zvanje Master pravnika iz međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Njegova tema master rada bila je “Konvencija o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. godine: uslovi u kojima je doneta i izazovi njene primene i poštovanja”.

Članstva

Miloš je član Advokatske komore Srbije.

Jezici

Miloš tečno govori engleski jezik.