Global Legal Group

Outsourcing 2016 - Crna Gora

Vuk Drašković & Uroš Popović

Učešće B&P-a u ICLG outsourcing publikaciji 

Vuk Drašković i Uroš Popović, partneri u B&P-u, su pripremili poglavlja za Srbiju i Crnu Goru za prvo izdanje publikacije Outsourcing 2016. Ova publikacija je objavljena od strane International Comparative Legal Guide-a, jednog od najznačajnijih svetskih pravnih izdavača.

Preuzmite publikaciju download