BD2P novosti

O nama

Bojović Drašković Popović & Partners je advokatska kancelarija koja pruža usluge u oblasti privrednog prava i savetuje klijente u Srbiji i Crnoj Gori.

Rangiranje

Bojović Drašković Popović & Partners je visoko rangirana advokatska kancelarija u Srbiji prema podacima najuglednijih pravnih direktorijuma na svetu.

Saznajte više o
oblastima našeg rada