Komisija EU izrekla kaznu bez presedana Microsoft-u

Konkurencija

Publisher: Bojovic & Partners

Ogromna pažnja koja je ovih dana bila usmerena na moguće novčano kažnjavanje Microsoft Korporacije od strane Komisije EU je dostigla svoj vrhunac 6. marta 2013. godine u Briselu, kada je Komisija ponovo nametnula Microsoft-u novčanu kaznu, ovog puta u iznosu od 561 milion evra. 

Naime, Microsoft nije ispunio obaveze koje su mu nametnute Odlukom Komisije od 16. decembra 2009. godine (slučaj COMP/C- 3/39.530 – Microsoft (vezivanje proizvoda)) a u skladu sa kojom je Microsoft morao da evropskim korisnicima Windows operativnog sistema ponudi izbor između više različitih veb pretraživača, umesto jednog podrazumevanog Internet Explorer-a. Navedene obaveze predstavljaju odraz zabrinutosti Komisije da je Microsoft vezujući svoj Internet Explorer pretraživač za Windows operativni sistem prekršio Pravila EU o zabrani zloupotrebe dominantnog položaja (tačnije, član 102. Ugovora o funkcionisanju Evropske Unije - TFEU). 

Imajući u vidu da je Microsoft Windows dominantan operativni sistem na svetskom tržištu, sa preko 92% udela te da skoro svaki drugi kupac računara bira proizvode Windows operativnog sistema kao najpriznatije i najsigurnije proizvode na tržištu kompjuterskih platformi, 2009. godine Komisija je izrazila svoj preliminarni stav o ovom pitanju u Izjavi o prigovorima. Naime, Komisija je izjavila da je konkurenciju na tržištu poremetila Microsoftova praksa vezivanja Internet Explorer-a za Windows i da je to rezultovalo stvaranjem veštačke tržišne prednosti za Microsoft. Dalje, preliminarni stav Komisije je bio i da se ovakvom praksom vezivanja ometaju inovacije na tržištu i stvaraju veštački podsticaji za programere softvera i provajdere da dizajniraju svoje proizvode i veb sajtove primarno za Internet Explorer. 

Kao odgovor na ovo mišljenje Komisije i kao kompromis kojim bi prigovorima Komisije izraženim u preliminarnoj proceni izašli u susret, Microsoft je predložio da se obaveže da korisnicima Windows-a prikaže ekran sa izborom veb pretraživača kako bi im omogućio da lakše izaberu svoj željeni pretraživač. Microsoft je pritom naglasio da predložene obaveze ne znače da se Microsoft složio sa prigovorima Komisije iz Izjave o prigovorima o tome da se ponašao protivno članu 102 TFEUa ili bilo kom drugom aspektu prava konkurencije EU.

16. decembra 2009. godine Komisija je donela odluku kojom je prihvatila obaveze koje je Microsoft ponudio i koje su time postale pravno obavezujuće za Microsoft do 2014. godine. Navedenom odlukom Komisije predviđeno je i da, ukoliko Microsoft prekrši svoje obaveze, Komisija ima pravo da ovoj kompaniji nametne novčanu kaznu u iznosu do 10% od ukupnog godišnjeg prihoda bez potrebe dokazivanja da je došlo do kršenja antimonopolskih pravila EU. 

Međutim, Microsoft je ipak prekršio svoje obaveze što je i prouzrokovalo donošenje Odluke od strane Komisije 6. marta 2013. godine kojom je izrečena ogromna novčana kazna, pošto je postalo jasno da Microsoft nije ispoštovao i da neće ispoštovati svoju obavezu uključivanja ekrana za izbor pretraživača. 

Ovo je prvi slučaj u kojem je Komisija novčano kaznila učesnika na tržištu za nepoštovanje prihvaćenih obaveza što predstavlja sankciju bez presedana koja će bez sumnje služiti kao ozbiljno upozorenje drugim učesnicima na tržištu Evropske Unije.