Korak bliže Evropskoj uniji – novi pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

Opšta regulativa

Publisher: Bojovic & Partners

Početkom oktobra donet je novi Pravilnik o deklarisanju, označavanju reklamiranju hrane ("Sl. glasnik RS", br. 85/2013) koji je stavio van snage do tada važeći Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica ("Sl. list SCG", br. 4/2004, 12/2004 i 48/2004), osim odredbe člana 30. tog pravilnika koji se tiče obaveza u vezi sa označavanjem nutritivne vrednosti proizvoda. Početak primene određenih odredbi novog Pravilnika, u delu koji se odnosi na navođenje podataka o sastojcima koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije, odložen je za 1. januar 2014. godine. 

Pravilnikom je predviđeno da se ambalaža originalnog pakovanja proizvedena do dana njegovog stupanja na snagu, odnosno do 5. oktobra 2013. godine, može koristiti za pakovanje hrane najkasnije 18 meseci od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno do 5. aprila 2015. godine, a hrana upakovana u takvu ambalažu može da se nalazi u prometu do isteka roka trajanja. Ovakvo izuzimanje od primene učinjeno je kao odgovor na potrebu proizvođača i trgovaca za postojanjem određenog perioda prilagođavanja na novodoneti propis i činjenicu da nije ni praktično a ni ekonomski isplativo da se već proizvedene ambalaže povlače sa tržišta radi usklađivanja sa novim Pravilnikom. 

Već se na prvi pogled primećuje da se novi Pravilnik detaljnije i opširnije bavi deklarisanjem, označavanjem, ali i reklamiranjem i to ne samo upakovanih namirnica, već hrane uopšteno. Opseg Pravilnika proširen je i na neupakovanu hranu, koja se definiše kao hrana koja se stavlja u promet bez prethodnog pakovanja ili se pakuje na mestu prodaje u prisustvu krajnjeg potrošača ili bez njega. Takođe, za razliku od definicije upakovanih namirnica u ranije važećem Pravilniku, definicija upakovane hrane je precizirana tako da predstavlja proizvod namenjen krajnjem potrošaču i objektima javne ishrane, koji se sastoji od hrane i ambalaže u koju je hrana upakovana pre stavljanja u promet, bilo da ambalaža zatvara ili samo delimično zatvara hranu (što ranije nije bilo precizirano), ali na takav način da sadržaj ne može biti promenjen bez otvaranja ili vidnog oštećenja ambalaže. 

Odgovornost za deklarisanje hrane je izričito regulisana novim Pravilnikom i to tako da ne ostavlja prostor za bilo kakve dileme u pogledu odgovornog lica: 

  • za upakovanu hranu, to je subjekt u poslovanju hranom pod čijim se nazivom, odnosno poslovnim imenom hrana stavlja u promet, ili uvoznik ukoliko taj subjekt nije registrovan u Republici Srbiji, a
  • za neupakovanu hranu, to je subjekt u poslovanju hranom koji pakuje hranu na mestu prodaje krajnjem potrošaču. 

Najupadljiviju promenu predstavljaju odredbe koje se odnose na sastojke hrane koji mogu da izazovu alergije i/ili intolerancije. Ovi sastojci su detaljno navedeni u Prilogu 1. ovog Pravilnika i u odnosu na ostale sastojke proizvoda, propisano je da ovi sastojci moraju da budu jasni i čitljivi, naglašeni drugačijim fontom, stilom ili bojom pozadine, kako bi se jasno razlikovali od ostalih sastojaka sa spiska sastojaka. 

Detaljnija regulacija ove materije uz brojne priloge Pravilnika odražavaju tendenciju srpskog zakonodavca za usklađivanjem svojih propisa sa rigoroznim standardima i regulacijom Evropske Unije u oblasti bezbednosti hrane. Budući da se primena dela odredbi ovog Pravilnika odlaže za početak 2014. godine, a da se ambalaža proizvedena do njegovog stupanja na snagu, a u skladu sa ranije važećim Pravilnikom, može koristiti najkasnije do 5. aprila 2015. godine, pravi i puni efekat Pravilnika biće očigledan tek pred kraj 2015. godine.