Najnovije izmene Zakona o planiranju i izgradnji dodatno olakšavaju postupak dobijanja građevinske dozvole

Nekretnine

Ivan Gazdić

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Prošle nedelje stupile su na snagu izmene Zakona o planiranju i izgradnji koje dodatno olakšavaju postupak dobijanja građevinske dozvole za pojedine kategorije objekata.

Međutim, pojedina predložena rešenja otvaraju pitanje pravne sigurnosti i predvidljivosti poslovnog ambijenta. Primera radi, značajno je pojednostavljen postupak dobijanja građevinske dozvole za infrastrukturne objekte (npr. putevi, pruge), tako što je predviđeno da se ti objekti mogu graditi i pre nego što investitor reši imovinsko-pravne odnose na zemljištu, i to na osnovu izjave investitora da će pre izdavanja upotrebne dozvole rešiti imovinsko-pravne odnose.

Još jedan primer predstavlja i to što je proširen krug objekata koji spadaju u posebne slučajeve formiranja građevinske parcele, tako da se sada i privredno-industrijski kompleks može graditi na građevinskoj parceli koja odstupa od površine ili položaja predviđenih planskim dokumentom za tu zonu.

Izmenjena je i problematična odredba koja je sprečavala izdavanje građevinske dozvole ukoliko je zabeležba spora oko vlasništva nad imovinom upisana u katastru nepokretnosti. U praksi, ova odredba je bila lako zloupotrebljavana u svrhe vođenja sudskih sporova iz obesti kako bi se uznemiravao ili blokirao investitor, tako da njegov projekat bude zaustavljen do pravnosnažnog okončanja neozbiljne parnice. Nakon usvajanja izmena zakona, zabeležba spora oko vlasništva nad imovinom više ne sprečava izdavanje građevinske dozvole (s tim što se u tom slučaju dozvola izdaje na rizik investitora).

Dodatno, izmenjen je i Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, tako da se sprečava upis pojedinih zabeležbi na zemljištu koje je predmet eksproprijacije, a predviđeno je i prioritetno rešavanje predmeta u katastru koji se odnose na eksproprisano zemljište. Sve ovo ima za cilj ubrzan razvoj i izgradnju infrastrukturnih projekata.