Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Bankarske usluge i finansije

Vuk Drašković , Uroš Popović & Jovan Karanović

Publisher: Bojović & Partners

Osnovni razlozi za donošenje novog zakona koji će početi da se primenjuje 1. aprila 2018. godine su unapređenje postojećeg sistema i usaglašavanje sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. U nastavku su neke od najznačajnijih novina.

Obaveza procene rizika

Novina u odnosu na prethodni zakon je obaveza procene rizika obveznika u vezi sa njegovim celokupnim poslovanjem, a u cilju utvrđivanja stepena ranjivosti na zloupotrebe vezane za pranje novca i finansiranja terorizma. Analiza rizika mora da bude srazmerna prirodi i obimu poslovanja, kao i veličini obveznika, mora da uzme u obzir osnovne vrste rizika (rizik stranke, geografski rizik, rizik transakcije i rizik usluge) i druge vrste rizika koje je obveznik identifikovao usled specifičnosti poslovanja.

Lakša procedura utvrđivanja i provere identiteta

Obveznik može neophodne podatke pribaviti i neposrednim uvidom u registar Agencije za privredne registre ili putem drugog zvaničnog javnog registra, što u sam postupak unosi određenu dozu fleksibilnosti.

Obaveza obaveštavanja

Još jedna novina je obaveza javnog obaveštavanja o odluci kojom se izriče kazna ili druga mera. Nadzorni organi nakon izricanja kazne ili druge mere zbog kršenja odredbi ovog zakona dužni su da obaveštenje o tome i licu kome je izrečena kazna ili mera objave na svom internet sajtu.

Trast

Novinu u ovom zakonu predstavlja uvođenje pojma trasta. Iako ovaj pravni institut ne poznaje naš pravni sistem, postoji mogućnost da se trast javi u vlasničkoj strukturi stranke, što može otvoriti mogućnost zloupotreba. Zakon definiše trast kao lice stranog prava i tom prilikom su navedena i definisana sva lica koja se u trastu mogu javiti, tj. osnivač, lice koje upravlja i raspolaže imovinom koja je predmet trasta, korisnik trasta i zaštitnik trasta. U pogledu ovako definisanog trasta, obveznici imaju obavezu da preduzimaju sve mere i radnje poznavanja i praćenja stranke propisane zakonom, što je u potpunosti u skladu sa važećim međunarodnim standardima.

Pooštrene kaznene odredbe

Povećani su donji limiti novčanih kazni za pojedine prekršaje.

Usklađivanje

Obveznici će pre svega imati sledeće obaveze u vezi usklađivanja sa novim zakonom:

  • da sprovedu radnje i mere koje se tiču sprečavanja pranja novca u odnosu na stranke sa kojima je poslovna saradnja uspostavljena pre stupanja na snagu novog zakona i da donesu analizu rizika. Rok za ispunjenje ove obaveze je 25. decembar 2018. godine; i 
  • da usklade svoje interne akte sa novim zakonom do 25. marta 2018. godine.