Srbija: Paypal stigao i u Srbiju

Bankarske usluge i finansije

Publisher: Bojovic & Partners

Nakon brojnih najavljivanja dolaska PayPal-a u Srbiju, u noći između 9. i 10. aprila 2013. godine, Srbija je konačno dospela na spisak podržanih zemalja iako PayPal zvanično još uvek nije objavio početak rada u Srbiji niti predstavio uslove poslovanja. 

Jedan od razloga zbog kojih se kompanija PayPal nije ranije pojavila na srpskom tržištu jeste nedoumica u pogledu regulative naše države koja se odnosi na platni promet i devizno poslovanje. Naime, ranijim Zakonom o deviznom poslovanju bilo je predviđeno da se platni promet obavlja u devizama i dinarima isključivo preko banke, što je predstavljalo zakonsku prepreku kompanijama koje se bave plaćanjem preko Interneta kao što je PayPal da posluju u Srbiji. 

Ministarstvo spoljnje i unutrašnje trgovine i telekomunikacija prepoznalo je mogućnost elektronskog poslovanja i trgovine preko Interneta kao šansu za građane Srbije da na lakši, brži, sigurniji i jeftiniji način obavljaju svoje transakcije. Ministarstvo je u ovome takođe prepoznalo šansu za unapređenje privrede usled većih mogućnosti rezidenata, posebno preduzetnika i malih privrednih društava, da plasiraju svoje proizvode i usluge stranim kupcima putem elektronske ponude i prodaje, koja po pravilu podrazumeva i naplatu preko institucije elektronskog novca. 

Kao odgovor na pomenutu problematiku 17.12.2012. godine donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, kojim je bilo predviđeno uklanjanje svih prepreka za ovaj vid poslovanja propisivanjem da se “platni promet sa inostranstvom može obavljati i preko strane institucije elektronskog novca radi plaćanja i naplate po osnovu elektronske kupoprodaje roba i usluga“ (član 32 stav 2 Zakona o deviznom poslovanju), čime je omogućen dolazak kompanija kao što su PayPal na srpsko tržište. 

Međutim, sasvim je očigledno da je gore citirana odredba daleko od dovoljne za adekvatno regulisanje kompleksne oblasti izdavanja elektronskog novca i obavljanja transakcija elektronskim novcem. Niz podzakonskih akata koji bi se podrobnije bavili pitanjem elektronskog poslovanja i trgovine na osnovu Zakona o deviznom poslovanju tek treba da budu doneti. Takođe, unapređivanje regulatornog okvira kada je u pitanju onlajn poslovanje u Srbiji podrazumeva i usvajanje ili izmenu niza zakona kao što su Zakon o platnim uslugama i Zakon o računovodstvu. 

Budući da je PayPal u Evropi dostupan još od 2004. godine, a da se njegovo poslovanje u Srbiji najavljivalo u više navrata još od 2010. godine, ovaj događaj za Srbiju predstavlja jedan od značajnih i dugo očekivanih koraka na putu Srbije ka njenom usaglašavanju sa evropskim standardima. Na unutrašnjem planu, ovaj događaj predstavlja značajan prvi korak ka smislenoj liberalizaciji i unapređenju elektronskog poslovanja.