Početak poslovanja advokatske kancelarije Bojović & Partners

Publisher: Bojovic & Partners

Marija Bojović, jedan od osnivača advokatske kancelarije Bojović Dašić Kojović (BDK) zajedno sa partnerom Vukom Draškovićem i još četiri člana tima, se u januaru 2013. godine izdvojila iz BDK-a, kako bi osnovala advokatsku kancelariju Bojović & Partners. Bojović & Partners je advokatska kancelarija koja pruža sveobuhvatne usluge u oblasti privrednog prava, zasnovana na afirmisanoj praksi u oblasti pravnih savetodavnih usluga u Srbiji i Crnoj Gori. Ovaj tim je pružao pravnu podršku na poznatim i velikim transakcijama u Srbiji i Crnoj Gori i zastupa neke od najvećih investitora u Srbiji kao što su Nestle, EFG Eurobank, Philips, Adidas, Samsung, Fox. 

Sa četrnaest godina prakse i međunarodnim iskustvom, koje uključuje i osnivanje advokatske kancelarije u saradnji sa PricewaterhouseCoopers u Beogradu, Marija Bojović ekspert je za strana ulaganja, privredno pravo, transakcije (spajanja i akvizicije), rešavanje sporova, bankarske usluge i finansije i poresko pravo. 

Pre osnivanja Bojović & Partners, Vuk Drašković je takođe bio partner u BDK-u, gde je vodio tim specijalizovan za oblast radnog prava. Drašković takođe poseduje bogato iskustvo u oblasti transakcija/spajanja i akvizicija, kao i u oblasti privrednog prava. 

Treći član partnerskog tima Uroš Popović poseduje zvanja Juris Doctor i Master iz međunarodnih odnosa koja je stekao na Bostonskom univerzitetu, SAD. Takođe je i član advokatske komore države Njujork od 2006. godine i specijalizovan je za pravo zaštite konkurencije. 

Bojović & Partners insistira na visokom nivou kvaliteta u pružanju pravnih usluga i vrhunskim klijentima. Kancelarija pruža lični pristup klijentima zajedno sa adekvatnim oblastima ekspertize, od privrednog prava, transakcija, bankarskog, finansijskog i poreskog prava, tržišta kapitala, radnog prava, intelektualne svojine, tržišta nekretnina, rešavanja sporova, prava u oblastima energetike, telekomunikacija i zaštite konkurencije.

Tim Bojović & Partners u potpunosti razume osobenosti poslovne sredine, specifičnih pravnih pitanja i izazove sa kojima se suočavaju kompanije u Srbiji i Crnoj Gori, i održava bliske veze sa respektabilnim poslovnim i pravnim zajednicama ovih jurisdikcija,“ navodi partner Marija Bojović. 

Više informacija o Bojović & Partners možete dobiti na www.bojovicpartners.com, putem telefona +381 11 7850 336 ili na e-mail office@bojovicpartners.com.