Preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti

Radno pravo

Vuk Drašković & Miloš Andrejević

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Dana 3. jula 2020. godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je donelo Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Pravilnik“). Pravilnikom se uređuje postupanje poslodavaca u slučaju kada nadležni organ proglasi epidemiju zarazne bolesti i isti se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad, izuzev rada na terenu i od kuće.

Ključna obaveza poslodavaca je donošenje plana primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti („Plan primene mera“) koji je sastavni deo akta o proceni rizika. Takođe, poslodavac je dužan da Plan primene mera usaglašava sa odlukama nadležnog organa.

Plan primene mera obavezno sadrži:

 • preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti;
 • zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti; i
 • mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

Poslodavac je dužan da obezbedi primenu naročito sledećih mera:

 • pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i aktivnostima, sa informacijama o simptomima zarazne bolesti;
 • u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, izvrši preraspodelu radnog vremena, tako da se smanji broj zaposlenih koji su istovremeno prisutni;
 • sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija;
 • obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna, ubrusa, tekuće vode i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku;
 • obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu (toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i drugo);
 • uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija;
 • obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima;
 • organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća.

U slučaju da dođe do pojave zarazne bolesti, poslodavac ima sledeće dužnosti:

 • prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava;
 • poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada;
 • precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije;
 • organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen;
 • kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite;
 • primenjuju se sve druge mere po preporuci epidemiologa.

Pravilnik takođe propisuje obaveze zaposlenih, između ostalog da sprovode sve preventivne mere, da namenski koriste propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, te da obavezno obaveste poslodavca ukoliko posumnjaju na simptome zarazne bolesti kod sebe, kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice.

Pravilnik će stupiti na snagu 11. jula 2020. godine, a u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu (odnosno do 10. avgusta 2020. godine), poslodavci su u obavezi da usvoje Plan primene mera i da izmene Akt o proceni rizika.

Inače, za nepoštovanje odredaba Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, odnosno Pravilnika koji je donet na osnovu ovog zakona, predviđene su sledeće novčane kazne za prekršaj:

 • za pravna lica – od 800.000,00 do 1.000.000,00 dinara;
 • za odgovorno lice u pravnom licu – od 40.000,00 do 50.000,00 dinara.

Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19

Pored mera koje su propisane za poslodavce koji se bave određenim delatnostima, Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Uredba”) su između ostalog propisane posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti na teritorijama jedinica lokalnih samouprava na kojima je nadležni organ proglasio vanrednu situaciju zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Između ostalog, Uredbom je propisano i obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra u svim zatvorenim prostorima.