Srbija: Manje formalnosti u međunarodnoj trgovini robom

Korporativno i poslovno pravo

Publisher: Bojovic & Partners

Početkom jula ove godine stupili su na snagu Zakon o potvrđivanju konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 13/2015) i Zakon o potvrđivanju konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom („Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 13/2015). Ovaj paket konvencija koje datiraju još od 1987. godine bitno unapređuje i pojednostavljuje međunarodni tranzitni postupak i obavezuje države potpisnice na primenu informacionih tehnologija, na carinskim teritorijama država članica Evropske unije, EFTE i Turske.

Konvencija o zajedničkom tranzitnom postupku utvrđuje mere za prevoz robe u tranzitu između zemalja potpisnica, uključujući, gde je to moguće, robu koja se pretovaruje, ponovo otprema ili skladišti, uvođenjem zajedničkog tranzitnog postupka, bez obzira na vrstu i poreklo robe. 

Konvencija o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom, pojednostavljuje formalnosti između strana ugovornica uvođenjem jedinstvenog administrativnog dokumenta. Jedinstveni administrativni dokument se koristi u svim izvoznim i uvoznim postupcima i za zajednički tranzitni postupak, koji se primenjuje u trgovini između strana ugovornica, bez obzira na vrstu i poreklo robe.