Srbija: Počela primena krovnog antikorupcijskog zakona

Opšta regulativa

Uroš Popović & Aleksandar Stojačić

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Zakon o sprečavanju korupcije (u daljem tekstu „Zakon”) usvojen je 22. maja prošle godine i uređuje pravni položaj, nadležnost, organizaciju i rad Agencije za sprečavanje korupcije, i uvodi brojne novine vezane za sukob interesa, kumulaciju javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda funkcionera, ovlašćenja Agencije, izbor rukovodećih organa. 

Zakonskim odredbama precizirane su i proširene nadležnosti Agencije, i imajući u vidu da je prevashodno reč o preventivnom organu, ona od danas nosi naziv Agencija za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu „Agencija“). 

Zajedno sa ranije donetim Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma, i korupcije, Zakonom o lobiranju i Zakonom o poreklu imovine, Srbija je znatno unapredila normativni okvir za još efikasniju borbu protiv korupcije. 

Najvažnija novina 

Zakon je stvorio uslove za efikasnu proveru imovine i prihoda javnih funkcionera, jasnije regulisanje oblasti rešavanja i sankcionisanja sukoba interesa i odgovorajuće postupanje po preporukama Agencije. Agencija će daljim radom doprineti jačanju kako institucionalnog integriteta, tako i integriteta javnih funkcionera, a sve sa ciljem sprečavanja korupcije i zaštite javnog interesa. 

Novi zakon daje prava Agenciji da u svakom trenutku može da ima uvid u račune funkcionera koji, sa stupanjem na dužnost moraju da prijave svoje prihode i imovinu, kao i imovinu svojih supružnika, dece, roditelja, braća i sestara. U slučaju da funkcioner nije prijavio stvarnu imovinu, podleže krivičnoj odgovornosti.

Agencija će takođe imati obavezu da postupa po anonimnim prijavama, što pre nije bilo moguće. Zakon propisuje i da sredstva javne vlasti ne mogu biti korištena u političkoj kampanji, a Agencija treba to da kontroliše. 

Među najvažnijim novinama je i promena postupka za izbor direktora Agencije, pa će ubuduće Ministarstvo pravde raspisivati javni konkurs za izbor direktora. 

Iz Ministarstva pravde dodaju da su osnovni ciljevi novog zakona zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od nastanka korupcije, jačanje integriteta i odgovornost organa javnih vlasti i javnih funkcionera.