Srbija: Predlog zakona o digitalnoj imovini

Opšta regulativa

Uroš Popović & Ognjen Mirković

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Dana 27. novembra 2020. godine Vlada Republike Srbije je usvojila Predlog zakona o digitalnoj imovini (u daljem tekstu: „Predlog zakona“). 

Cilj ovog Predloga zakona je regulisanje, unapređenje i razvoj tržišta digitalne imovine u Srbiji, a posredno i usklađivanje domaćih i međunarodnih propisa, uključujući i inkorporaciju rešenja iz preporuka i direktiva koje se tiču borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Osim toga, povod da se ova materija zakonodavno uredi je i omogućavanje finansiranja pomoću investicionih tokena, unapređenje i razvoj tržišta kapitala korišćenjem digitalne tehnologije, kao i jačanje pravnih okvira za borbu protiv zloupotreba na tržištu digitalne imovine, uključujući tu i borbu protiv pranja novca i finansiranja  terorizma. 

Najbitnije novine 

Predlog zakona je značajan jer definiše i razrađuje institute i pojmove kao što su: digitalna imovina, virtuelna valuta, beli papir, digitalni token, izdavaoci i pružaoci usluga povezanih s digitalnom imovinom, korisnici i imaoci digitalne imovine, kao i transakcije s digitalnom imovinom. 

Kao novinu, Predlog zakona uvodi mogućnost pružanja savetodavnih usluga povezanih sa digitalnom imovinom, koje obuhvataju: investiciono savetovanje, davanje investicionih preporuka, savetovanje u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, izdavanjem digitalne imovine, itd. Uz navedeno, utvrđuju se i pojedina ograničenja vezana za poslovanje pravnih lica i preduzetnika u vezi sa digitalnom imovinom: virtuelne valute se ne mogu unositi kao ulog u privredno društvo, već se mogu konvertovati u novac i kao novčani ulog uplatiti u društvo, nenovčani ulozi u privredno društvo mogu biti u digitalnim tokenima koji se ne odnose na pružanje usluga ili izvršenje rada, i sl. 

Takođe, Predlog zakona dozvoljava i izdavanje digitalne imovine u Republici Srbiji, uređuju uslovi za oglašavanje inicijalne ponude, upisi i uplate digitalne imovine, kao i pojedinosti vezane za beli papir, koje podrazumevaju njegovo sačinjavanje, sadržinu i uslove za objavljivanje. Posebna se pažnja obraća na sekundarno trgovanje digitalnom imovinom, i to na lica koja mogu vršiti organizaciju platforme za trgovanje digitalnom valutom i poslove koje obavljaju organizatori platforme. 

Uveden je liberalan regulatorni sistem za trgovanje na tržištu digitalne imovine (OTC tržište). Prema ovom sistemu je trgovanje digitalnom imovinom u Republici Srbiji dozvoljeno, a za njega nije neophodno učešće posrednika - pružaoca usluga povezanih s digitalnom imovinom ili trgovinskih platformi, već ugovorne strane na OTC tržištu mogu samostalno da zaključuju i sprovode odgovarajuće ugovore. 

Utvrđeno je i da je korišćenje pametnih ugovora u sekundarnom trgovanju digitalnom imovinom dozvoljeno, uz uslov da je pružalac usluga za njihovo korišćenje pribavio pristanak korisnika digitalne imovine. 

Poseban deo Predloga zakona je posvećen zabrani zloupotreba na tržištu, koji se prevashodno odnosi na insajderske informacije i manipulaciju tržišta. 

Nekim od bitnijih odredaba ovog Predloga zakona definisani su posebni uslovi koji se odnose na dozvoljenu pravnu formu pružalaca usluga povezanih sa digitalnom imovinom, minimalni kapital, kao i na dozvolu za pružanje usluga povezanih sa digitalnom imovinom. Unutar ovog dela zakona posebna pažnja se daje zaštiti novčanih sredstava korisnika digitalne imovine, njihovom prenosu, kao i zaštiti podataka i poslovnoj tajni. 

Još jedna bitna oblast koja je regulisana ovim zakonom je i oblast založnog i fiducijarnog prava na digitalnoj imovini, kojom se uređuju specifičnosti u vezi sa osnovama sticanja prava digitalne svojine, dužnostima poverilaca i dužnika, prestankom prava i namirenjem, i sl. 

Vredi pomenuti i da su ovim Predlogom zakona utvrđene nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti i Narodne banke Srbije vezano za prava digitalne svojine, čija uloga je veoma značajna u ovoj oblasti, kao i celokupan postupak nadzora i kaznene odredbe koje se primenjuju u slučajevima nepoštovanja zakona. 

Početak primene 

Očekuje se da će u kratkom vremenskom periodu Skupština Republike Srbije usvojiti ovaj Predlog zakona, čija primena, kao što je i u samom predlogu definisano, počinje po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.