Srbija: Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Opšta regulativa

Publisher: Bojović & Partners

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS“, br. 110/2016, u daljem tekstu „Uredba“) je stupila na snagu 01. januara 2017. godine. Uredba uvodi izmene u pogledu javnog poziva, osnova i uslova za dodelu sredstava po osnovu investicionih projekata.

Novine

Vremenski okvir trajanja javnog poziva – Novina u vezi sa javnim pozivom se ogleda u tome da javni poziv ima trajni karakter, odnosno za razliku od prethodnih uredbi, javni poziv je uređen na način da će trajati od objave do okončanja kalendarske godine. Sve do ove promene, potencijalnim investitorima planiranje ulaganja je zavisilo od neizvesnog momenta objavljivanja i trajanja javnih poziva. Ova novina je svakako pozitivna i učinjen je pomak u pravom smeru.

Predmet podsticaja – Podsticajna sredstva se kao i do sada dodeljuju za ulaganja u sektor proizvodnje i sektor usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine. Izostalo je finansiranje razvoja softvera kao osnova za dodelu podsticajnih sredstava u odnosu na prethodnu uredbu.

Investicioni pragovi za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava se odnose na uložena novčana sredstva i broj novootvorenih radnih mesta u jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane prema stepenu razvijenosti.

Visina podsticajnih sredstava – Visina bespovratnih podsticajnih sredstava zavisi od mesta izvođenja investicionog projekta, odnosno zavisi od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se ulaganje vrši i u kojoj dolazi do otvaranja novih radnih mesta. Ulaganja u jedinice lokalne samouprave koje su prema stepenu razvijenosti razvrstane u devastirana područja iznos podsticaja iznosi 7.000 evra po novootvorenom radnom mestu, dok je iznos podsticajnih sredstava za ulaganja u jedinice lokalne samouprave razvrstane u prvu grupu 3.000 evra po novootvorenom radnom mestu. 

Ulaganja od posebnog značaja - Jednu od bitnih novina predstavlja sniženi investicioni prag za dobijanje statusa ulaganja od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Ranijom uredbom je taj prag iznosio 20 miliona evra, dok je novom uredbom spušten na 5 miliona evra. Ostali uslovi za ulaganja od posebnog značaja su nepromenjeni. Za razliku od drugih investicionih projekata, čiji investicioni prag zavisi od razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se vrši ulaganje, za ulaganja od posebnog značaja to nije slučaj..

Novi investicioni osnovi - Novom uredbom se takođe uvode podsticajna sredstva za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo, što smatramo izuzetno pozitivnim. Međutim, ne dodeljuju se podsticajna sredstva za mala i srednja ulaganja, već samo za ulaganja preko 2 miliona evra i za otvaranje 25 novi radnih mesta, kumulativno.

Zaključak

Navedene promene upućuju na zaključak da Vlada Republike Srbije želi da dodatno stimuliše ulaganje u Republiku Srbiju. Budžetom Republike Srbije za 2017. godinu za ove namene je opredeljeno 11 milijardi dinara (približno 90 miliona evra).