Srbija: Zakon o izmeni zakona o planiranju i izgradnji

Nekretnine

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Dana 24. maja 2021. godine Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o izmeni zakona o planiranju i izgradnji (u daljem tekstu: „Izmenjen zakon“). 

Cilj donetih izmena je da se smanji broj objekata za koje je izdata građevinska ali nije izdata upotrebna dozvola. Takođe, cilj im je i „otključavanje“ pojedinih lokacija koje su podobne za razvoj građevinskih projekata, a čije namena nije regulisana pre svega u urbanističkom smislu. 

Najbitnije novine 

Izmenjeni zakon definiše nove rokove za pribavljanje upotrebne dozvole za objekte za koje su rešenja o građevinskoj dozvoli, odnosno rešenja o odobrenju za izgradnju izdata u skladu sa ranije važećim zakonima o izgradnji objekata (propisi koji su bili na snazi pre 11. septembra 2009. godine). Novi rok za pribavljanje navedenih dozvola je četiri godine od dana stupanja na snagu izmena zakona, tj. do 25. maja 2025. godine. 

Ostale bitne izmene podrazumevaju definisane rokove ostavljene nadležnim državnim organima za donošenje novih planskih dokumenata, kojim bi se zamenili planski dokumenti doneti pre 1. januara 1993. godine. Nadležni državni organi, tj. jedinice lokane samouprave, koji nisu u zakonskim rokovima doneli nova planska dokumenta, moraju da navedena dokumenta donesu do 24. maja 2023. Ukoliko navedeni rokovi ne budu ispoštovani, odgovorno lice jedinice lokalne samouprave će biti kažnjeno novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara. 

Početak primene 

Primena ovog Zakona o izmenama zakona o planiranju i izgradnji počinje od 25. maja 2021. godine.