Šta donose izmene i dopune Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju stranaca

Radno pravo

Vuk Drašković & Miloš Rubežić

Publisher: Bojović & Partners

Narodna skupština Republike Srbije je nedavno usvojila izmene i dopuna Zakona o radu i Zakona o zapošljavanju stranaca koje nisu značajnijeg obima, ali ipak predviđaju nekoliko novina od značaja za poslodavce.

Zakon o radu

Skraćenje roka za prijavljivanje zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje

Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad kod poslodavca. Propuštanje propisanog roka za podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje je prekršaj za koji se izriče novčana kazna.

Dnevna evidencija o prekovremenom radu

Uvedena je obaveza vođenja nove evidencije, i to dnevne evidencije o prekovremenom radu zaposlenih, s tim da nisu propisani obavezni elementi ove evidencije. Nepoštovanja ove obaveze takođe predstavlja prekršaj za koji je predviđena novčana kazna.

Dostavljanje upozorenja o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu

Jedna od novinama odnosi se na dostavljanje upozorenja o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu. U skladu sa novim zakonskim rešenjem, detaljne odredbe zakona kojima se reguliše dostavljanju rešenja o otkazu ugovora o radu se ubuduće primenjuju i na dostavljanja upozorenja.

Pooštravanje kazni za nepoštovanje zakonskih odredbi

Novčane kazne za nepoštovanje pojedinih zakonskih odredbi su značajno povećane, a uveden je i novi prekršaj za neplaćanje otpremnine.

Zakon o zapošljavanju stranaca

Novi izuzeci od primene zakona

Novim odredbama se precizira da se Zakon o zapošljavanju stranaca ne primenjuje na člana porodice člana diplomatsko-konzularnog predstavništva države sa kojom Republika Srbija ima zaključen bilateralni sporazum kojim se licu omogućava obavljanje plaćene delatnosti u Republici Srbiji. Članovi autorske i glumačke ekipe takođe se izuzimaju od primene zakona zbog specifičnosti njihovog položaja kao i specifičnosti audiovizuelne industrije, a u cilju podsticanja audiovizuelne proizvodnje u Republici Srbiji.

Radne dozvole za posebne slučajeve zapošljavanja, za osposobljavanje i usavršavanje

Uvedena je i nova vrsta radne dozvole za posebne slučajeve zapošljavanja, i to radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje. Predviđeno je da se ova vrsta radne dozvole izdaje ukoliko stranac poseduje odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji i zaključen ugovor sa poslodavcem o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja. Kao i u ostalim slučajevima, radna dozvola se izdaje za period trajanja privremenog boravka.

Produženja radne dozvole za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva

Uvedena je i mogućnost produženja radne dozvole za upućena lica i kretanje u okviru privrednog društva, koja obavljaju poslove ili usluge od interesa za Republiku Srbiju, tako što se propisuje da se radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva može produžiti najduže do dve godine.

Rok za podnošenje zahteva za produženje radne dozvole

Prema novom rešenju, zahtev za produženje dozvole za rad podnosi se najranije 30 dana pre isteka važeće radne dozvole, a najkasnije pre isteka roka važenja prethodne dozvole. S obzirom da je prethodna odredba bila neprecizna i stvarala probleme u praksi, usvojeno je novo zakonsko rešenje koje na precizan način reguliše ovo pitanje.