Velika Britanija i Srbija: Unapređivanje ekonomske saradnje

Publisher: Bojovic & Partners

Dana 4. februara 2013.g. partner Marija Bojović je učestvovala na seminaru u organizaciji „EUROSFERA“-e, u klubu narodnih poslanika u Beogradu pod nazivom „Velika Britanija i Srbija: unapređivanje ekonomske saradnje“ koji je, između ostalog, podržan od strane Britansko-srpske privredne komore. 

Marija je održala prezentaciju na temu „Potencijalne barijere za investiranje u Srbiji i predlozi za njihovo prevazilaženje“. 

Cilj seminara je bio okupljanje predstavnika srpske i britanske poslovne zajednice, državne uprave i lokalne samouprave radi pokušaja otkrivanja novih puteva za investicije i izgradnju bilateralne trgovine između Srbije i Velike Britanije.