Zaštita podataka

Uroš Popović & Miloš Andrejević

Bojović Drašković Popović & Partners kancelarija zajedno sa Dimitrov, Petrov & Co., organizovala je događaj za klijente na temu zaštite podataka o ličnosti

Bojović Drašković Popović & Partners kancelarija zajedno sa Dimitrov, Petrov & Co., organizovala je događaj za klijente na temu zaštite podataka o ličnosti

Događaj su zajednički organizovali BD2P i bugarska kancelarija DPC u ime SELA mreže, 24. oktobra u Beogradu, u BD2P prostorijama.

Govorili su Uroš Popović, partner u BD2P, zatim Miloš Andrejević, stariji saradnik u istoj kancelariji kao i Desislava Krusteva, partner u DPC.

Glavna tema bila je usklađenost zaštite podataka o ličnosti i uticaj Opšte uredbe o zaštiti podataka („GDPR“) na srpski Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Pravni ekspert iz Bugarske i srpski pravnici specijalizovani za zaštitu podata o ličnosti pružili su prisutnima uvid u glavne odredbe GDPR-a, srpske regulative u ovoj oblasti i kako se ona odnosi na GDPR, uz praktične savete o različitim pitanjima privatnosti i pitanjima u vezi sa ovom temom.

Prisutni su bili predstavnici vodećih kompanija u Srbiji i u regionu koji su, pored toga što su im predstavljeni ključni uvidi u Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u Srbiji, imali priliku da učestvuju u delu „Pitanja&Odgovori“ i razmene svoje dragoceno profesionalno iskustvo.