Energetika

Milica Pešterić

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Milica Pešterić održala je radionicu na Komenius Univerzitetu u Bratislavi

Milica Pešterić održala je radionicu na Komenius Univerzitetu u Bratislavi

Stariji saradnik Milica Pešterić, zajedno sa Markom Milenkovićem iz Centar za studije konstitucionalizma i demokratski razvoj, Univerzitet „Johns Hopkins" i Univerzitet u Bolonji, održala je radionicu 7. novembra 2019. na Komenius Univerzitetu u Bratislavi u okviru projekta: „Prioriteti zemalja Centralne i Istočne Evrope u kontekstu Energetske unije“.

Tema radionice bila je: „Prelazak na obnovljivu energiju u Srbiji: EU integracija sa (bez) članstva i nedosledna primena standarda“.

Milica je takođe i koautor članka povezanog sa temom projekta, koji će biti deo knjige, objavljene od strane „Palgrave Macmillan".