Nekretnine

Ivan Gazdić

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Savet stranih investitora održao je redovnu godišnju sednicu Skupštine

Savet stranih investitora održao je redovnu godišnju sednicu Skupštine

Beograd, 21. decembar 2018. godine – Savet stranih investitora održao je redovnu godišnju sednicu Skupštine, sumirajući ključna dostignuća i stvarajući solidnu osnovu za budući rast. Članovi su usvojili i godišnji i finansijski izveštaj za 2018. godinu. Prvi put ove godine uvedena je nagrada „Komitet godine“.

Partner Ivan Gazdić, kao Predsednik Odbora za nekretnine i gradnju, predstavio je na sednici glavne aktivnosti Odbora koje su sprovođene tokom 2018. godine.

Gledajući u 2019. godinu, predsednica Saveta Yana Mikhailova istakla je da će „Savet stranih investitora nastaviti da se zalaže za ubrzanje pristupnih pregovora kako bi se dostigao nivo ekonomskog razvoja EU. Tri ključna očekivanja FIC-a od Vlade su da se postigne održiva fiskalna konsolidacija (strukturne reforme, posebno privatizacija i korporatizacija državnih preduzeća), poboljšanje implementacije zakona, posebno u oblasti poreza (jačanje poreske administracije), kao i pružanje veće transparentnosti u javnim konsultacijama sa fokusom na reforme u osam prioritetnih tema: porez, rad, digitalizacija i e-trgovina, nekretnine, inspekcije, bezbednost hrane i opšti pravni okvir, sa naglaskom na propise o stečaju i deviznom poslovanju. Nadamo se da će ponovo pokrenuta zajednička radna grupa sa Vladom doneti opipljive rezultate naredne godine.“, zaključila je predsednica Saveta.

Više o Odboru za nekretnine i gradnju, Savetu stranih investitora i njihovom delokrugu rada možete pronaći ovde.