Korporativno i poslovno pravo

Miloš Andrejević

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

BD2P kao predstavnik Saveta stranih investitora učestvuje u radnoj grupi Ministarstva privrede Republike Srbije

BD2P kao predstavnik Saveta stranih investitora učestvuje u radnoj grupi Ministarstva privrede Republike Srbije

Beograd, 29. avgust 2019. godine – Savet stranih investitora delegirao je Miloša Andrejevića, starijeg saradnika u Bojović Drašković Popović & Partners kancelariji, kao predstavnika u radnoj grupi Ministarstva privrede Republike Srbije za sastavljanje predloga izmena Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Osnovni razlozi za prvobitno donošenje Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je počeo da se primenjuje 8. juna 2018. godine, bili su unapređenje postojećeg sistema i usaglašavanje sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Zakon je uređuje uspostavljanje, sadržinu, osnove evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.