Publisher: Bojović & Partners

Najnoviji Newsletter: Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima

Najnoviji Newsletter: Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima

Osnovni razlozi za donošenje izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15 i 44/18) („Zakon“) koji je počeo da se primenjuje 9. juna 2018. godine (osim izmena i dopuna koje se odnose na usklađivanje sa pravom Evropske unije, koje će se primenjivati od 1. januara 2022. godine i pojedinih odredbi koje će se primenjivati počevši od 1. oktobra 2018. godine), odnose se na unapređenje postojećeg sistema i usaglašavanje sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. U daljem tekstu se nalaze neke od najznačajnijih izmena.

Kako biste pročitali Newsletter u celosti kliknite ovde.