Publisher: Bojović & Partners

Najnoviji Newsletter: Novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova stupio na snagu

Najnoviji Newsletter: Novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova stupio na snagu

Novi Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova (Službeni Glasnik RS", br. 41/18) („Zakon“) stupio je na snagu 8. juna 2018. godine.

Zakon uređuje postupak upisa nepokretnosti, prava, predbeležbi i zabeležbi koje se odnose na nepokretnosti. Kako su do sada postupci prilikom upisa u katastar nepokretnosti trajali i do 15 dana, novi Zakon ima ambiciozan cilj da poveća efikasnost i ažurnost katastra nepokretnosti kao i da pojednostavi i ubrza proceduru upisa prava.

Najveća novina je što stranke više neće morati fizički da idu u katastar nepokretnosti, već će se prijave za upis u katastar nepokretnosti kao i zahtevi za izdavanje elektronskih uverenja i drugih akata koje sadrži katastar nepokretnosti dostavljati u formi elektronskog dokumenta, preko elektronskog šaltera. Takođe, propisano je da se postupak upisa u katastar nepokretnosti pokreće i sprovodi po službenoj dužnosti od strane javnih beležnika, javnih izvršitelja, sudova i drugih državnih organa, na osnovu isprava koje su sastavili, odnosno doneli, s tim što se ne isključuje mogućnost da u određenim slučajevima postupak bude pokrenut i na zahtev stranke.

Kako biste pročitali Newsletter u celosti kliknite ovde.