Publisher: Bojović & Partners

Najnoviji Newsletter: Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Najnoviji Newsletter: Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Osnovni razlozi za donošenje Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji je počeo da se primenjuje 8. juna 2018. godine, su unapređenje postojećeg sistema i usaglašavanje sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Zakon uređuje uspostavljanje, sadržinu, osnove evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

Kako biste pročitali Newsletter u celosti kliknite ovde.