Zaštita podataka

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Dana 9. novembra 2018. godine Narodna skupština Republike Srbije je donela dugo očekivani novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon).

Osnovni razlog za donošenje Zakona je usklađivanje sa regulativom Evropske unije, odnosno garantovanje istog stepena zaštite podataka o ličnosti kao u državama članicama Evropske unije. Uvođenje novog zakonskog rešenja deo je obaveza Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dodatno, Zakon je donet i sa ciljem da olakša poslovanja privrednih subjekata, imajući u vidu današnji stepen primene savremenih informacionih tehnologija, ali i društvenih mreža. Naime, opšta ocena je da je prethodni zakon o zaštiti podataka o ličnosti već u momentu njegovog donošenja bio anahron, te je stoga njegova primena u praksi često bila praćena brojnim poteškoćama.  

Stav Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik) u vezi teksta donetog Zakona je da predstavlja doslovni prevod Opšte regulative o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: GDPR), pa tako omogućava formalnu usklađenost sa regulativom Evropske unije na najvišem nivou, ali da je njegova praktična primena u Srbiji veoma upitna. 

Dalje, i pored brojnih zamerki i sugestija Poverenika, Zakon propušta da reguliše video nadzor, koji tako ostaje u sivoj zoni. Takođe, Poverenik je ukazao na kontroverznost člana 40. Zakona, budući da omogućava ograničavanje određenih fundamentalnih prava i obaveza propisanih Zakonom na prilično neprecizan način, i bez upućivanja na zakon kao pravni osnov takvog ograničenja. Dakle, postoji potencijalna opasnost da organi vlasti ili privredna društva koja rukuju podacima o ličnosti mogu da ograniče prava građana bez izričitog zakonskog ovlašćenja i po sopstvenom nahođenju.

Za više informacija molimo pratite link

Da biste pročitali komentare Uroša Popovića na novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti date za "Data Guidance" molimo pratite ovaj link.