Zaštita podataka

Uroš Popović & Miloš Andrejević

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Vesti iz oblasti zaštite podataka

Vesti iz oblasti zaštite podataka

Gospodin Milan Marinović je izabran za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“). Ubrzo nakon izbora, Poverenik je dana 2. avgusta 2019. godine uputio zvanično pismo predsednici Narodne skupštine kojim je zatražio odlaganje primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) („Zakon”), čija primena počinje po isteku devet meseci od dana stupanja Zakona na snagu, odnosno dana 21. avgusta 2019. godine.

Poverenik je istakao da Zakon predstavlja veliki izazov kako za brojne organe vlasti koji nemaju dovoljno kapaciteta da odgovore obavezama koje nameće Zakon, tako i za privredna društva. S tim u vezi, Poverenik je zatražio odlaganje primene Zakona do 1. septembra 2020. godine.

Međutim, budući da u međuvremenu nije došlo do reakcije nadležnih organa, danas, 21. avgusta 2019. godine počinje da se primenjuje Zakon, i njegova primena će biti izazov kako za Poverenika, tako i za sve ostale subjekte koji obrađuju i koji rukuju podacima o ličnosti.

Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije

Zakon propisuje da se prenos podataka o ličnosti u inostranstvo, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti, između ostalog, ako je utvrđeno da jurisdikcija primaoca obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Vlada Republike Srbije je donela Odluku o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) („Odluka“).

Između ostalih, države koje se nalaze na listi su:

-         Crna Gora;

-         Bosna i Hercegovina;

-         Republika Severna Makedonija;

-         Republika Albanija;

-         Ruska Federacija;

-         Republika Turska;

-         Sjedinjene Američke Države (ograničeno na "Privacy Shield framework");

-         Kanada (privredni subjekti);

-         Japan.

Odluka je stupila na snagu 10. avgusta 2019. godine, a primenjuje se od 21. avgusta 2019. godine.