Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

BD2P doprineo Tranzicionom Izveštaju 2020-21 Evropske banke za obnovu i razvoj

BD2P doprineo Tranzicionom Izveštaju 2020-21 Evropske banke za obnovu i razvoj

Bojović Drašković Popović & Partners, zajedno sa firmama članicama SELA mreže, pomogli su u istraživanju pravnih okvira koji uređuju državna preduzeća (DP) za izveštaj Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Naš doprinos po pitanju izazova korporativnog upravljanja DP-a predstavljen je u poglavlju 2.

To poglavlje raspravlja o osnovama državnog vlasništva, ciljevima takvih entiteta i daje analizu upravljanja državnim preduzećima i ističe područja za poboljšanje.

SELA tim je pohvaljen zbog svog učešća na projektu, jer je „i najefikasniji i dao je najpreciznije odgovore!“

Naslov ovogodišnjeg Izveštaja - „Država uzvraća udarac“ odražava trend ka sve većem prihvatanju učešća države kao i povećana očekivanja koja se sada polažu na državu.

Izveštaj je dostupan online i može se preuzeti ovde.