Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Bojović Drašković Popović & Partners zajedno sa članovima SELA mreže postaje deo Grimaldi Alliance

Bojović Drašković Popović & Partners zajedno sa članovima SELA mreže postaje deo Grimaldi Alliance

Od 20. maja 2019. godine Bojović Drašković Popović & Partners zajedno sa članovima SELA mreže postaje zvanični partner Grimaldi Alliance.

Grimaldi je vodeća italijanska advokatska kancelarija, prisutna u četiri velika italijanska grada, uključujući Milano, Rim, Bari i Parmu. Grimaldi takođe ima kancelarije u Luganu, Briselu, Londonu i Njujorku.

Partnerstvom sa članovima SELA mreže, Grimaldi je u mogućnosti da ponudi visokokvalitetne pravne usluge širom jugoistočne Evrope, uz direktnu saradnju sa visoko kvalifikovanim lokalnim pravnicima. Grimaldi Alliance pruža klijentima uslugu tzv. „one stop shop“ za preko-granična ulaganja i osigurava im pristup najboljim praksama i međunarodnim standardima u internacionalizaciji njihovog poslovanja. Grimaldi Alliance se ponosi sposobnošću da klijentima pruži partnerstvo u razvoju i rastu njihovog poslovanja na međunarodnim tržištima.