publikaciju

„World Aircraft Repossession Index“

Partner Uroš Popović i stariji saradnik Mario Kijanović doprineli su trećem izdanju „World Aircraft Repossession Index“ („Indeks pravnih mogućnosti u vezi sa…