Konkurencija

Uroš Popović & Tamara Popović

Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Smernice Evropske komisije o zaštiti konkurencije za privredna društva

Smernice Evropske komisije o zaštiti konkurencije za privredna društva

Dana 8. aprila 2020. godine Evropska komisija („Komisija“) je objavila Saopštenje o Privremenom okviru za procenu pitanja zaštite konkurencije u vezi sa poslovnom saradnjom kao odgovorom na hitne situacije koje proizilaze iz trenutne epidemije COVID-19 („Okvir“). 

Epidemija COVID-19, njen uticaj na ekonomiju i domašaj Okvira

Komisija razume da se privredna društva suočavaju sa izuzetnim izazovima zbog krize COVID-19 i da izuzetne okolnosti ovog vremena i povezani izazovi mogu dovesti do potrebe privrednih društava da sarađuju kako bi prevazišli ili ublažili efekte krize u krajnju korist građana.

Cilj Okvira je da objasni:

  • osnovne kriterijume koje će Komisija slediti prilikom procene mogućih projekata saradnje usmerenih na rešavanje problema nestašice osnovnih proizvoda i usluga tokom epidemije COVID-19
  • privremeni postupak koji je Komisija izuzetno uspostavila da pruži, gde je potrebno, ad hoc pisano uverenje privrednim društvima u vezi sa određenim projektima saradnje. 

Osnovni kriterijumi za ocenu projekata saradnje

Komisija prepoznaje da određene prakse, kao što su zajednički prevoz sastavnih materijala ili deljenje zbirnih informacija o nedostacima u snabdevanju, ni u kom slučaju ne izazivaju zabrinutost u vezi sa konkurencijom, pod uslovom da podležu dovoljnim merama opreza i zaštite.

Međutim, prilagođavanje proizvodnje, upravljanje zalihama i distribucija mogu zahtevati razmenu komercijalno osetljivih podataka i određenu koordinaciju, što je, u normalnim okolnostima, problematično prema pravilima o zaštiti konkurencije EU. Ipak, u trenutnim izuzetnim okolnostima, takve mere ne bi bile problematične prema pravilima o zaštiti konkurencije EU ili - s obzirom na vanredne situacije i privremenu prirodu - ne bi dovele do prioriteta u sprovođenju mera za Komisiju u meri u kojoj:

  • su dizajnirane i objektivno neophodne kako bi se stvarno povećala proizvodnja na najefikasniji način u cilju rešavanja ili izbegavanja nedostatka snabdevanja osnovnih proizvoda ili usluga, poput onih koji se koriste za lečenje pacijenata sa COVID-19
  • su privremene prirode, odnosno traju samo dok postoji rizik od nestašice ili su u svakom slučaju ograničene na trajanje epidemije COVID-19
  • ne prekoračuju ono što je strogo neophodno za postizanje cilja ili izbegavanja nedostatka snabdevanja.

Privredna društva bi trebalo da dokumentuju sve razmene i sporazume i da ih na zahtev stave na raspolaganje Komisiji.

Izuzetan postupak za dobijanje ad hoc smernica o konkretnim projektima saradnje

Komisija će nastaviti da pruža smernice privrednim društvima i trgovinskim udruženjima u pogledu konkretnih inicijativa za saradnju. 

Privredni subjekti mogu da zatraže neformalne smernice o konkretnim inicijativama putem e-mail adrese: COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu.

Komisija je 8. aprila 2020. godine izdala prve smernice Medicines for Europe, trgovinskom udruženju koje predstavlja evropsku generičku, biološku i farmaceutsku industriju. Smernice se bave konkretnim projektom dobrovoljne saradnje između farmaceutskih proizvođača koji ima za cilj izbegavanje nestašice osnovnih bolničkih lekova za lečenje pacijenata sa COVID-19.

Primena Okvira

Komisija primenjuje Okvir od 8. aprila 2020. godine i primenjivaće isti dok ga Komisija ne opozove nakon što oceni da izuzetne okolnosti više nisu prisutne.