Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Srbija: EUR 5.1 milijarda za ublažavanje posledica COVID-19 pandemije

Srbija: EUR 5.1 milijarda za ublažavanje posledica COVID-19 pandemije

Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije predstavili su paket ekonomskih mera za ublažavanje posledica na privredu usled pandemije COVID-19, vredan 5,1 milijardi evra. 

Ministarstvo finansija je najavilo da će se konkretne mere kojima se implementira ovaj paket donositi u narednih 10 dana.

Program obuhvata sledeće mere:

1.     Mere poreske politike:

  • Odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za privatni sektor, tokom trajanja vanrednog stanja, uz kasniju otplatu nastale obaveze u ratama sa početkom najranije od 2021
  • Odlaganje plaćanja akontacija poreza na dobit u drugom kvartalu
  • Oslobađanje davalaca donacija od obaveze plaćanja PDV-a

2.     Direktna pomoć privatnom sektoru:

  • Direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru – uplata pomoći u visini minimalca (za vreme trajanja vanrednog stanja – 3 minimalne zarade)
  • Direkta pomoć velikim preduzećima u privatnom sektoru – uplata pomoći u visini 50% neto minimalne zarade (za vreme trajanja vanrednog stanja) za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prestanak rada (član 116 i 117 Zakona o radu)

3.     Mere za očuvanje likvidnosti:

  • Program finansijske podrške privredi u uslovima COVID-19 krize Fonda za razvoj Republike Srbije
  • Garantna šema za podršku privredi u uslovima COVID-19 krize

4.     Ostale mere:

  • Moratorijum na isplatu dividendi do kraja godine, osim za JP
  • Fiskalni stimulans  direktna pomoć svim punoletnim građanima