Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Srbija: Uredba o primeni rokova u upravnom postupku za vreme vanrednog stanja

Srbija: Uredba o primeni rokova u upravnom postupku za vreme vanrednog stanja

U skladu sa Uredbom o primeni rokova u upravnom postupku za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 41/20) svi rokovi propisani Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) se prekidaju i nastavljaju da teku od dana prestanka vanrednog stanja. 

Prethodno navedeno se takođe odnosi i na započete postupke prinudne likvidacije privrednih društava.