Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Srbija: Uredba o primeni rokova za vreme vanrednog stanja

Srbija: Uredba o primeni rokova za vreme vanrednog stanja

Uredbom o primeni rokova za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 41/20) predviđeno je da, za vreme vanrednog stanja, stranke u postupcima pred organima neće snositi posledice svog nepostupanja u rokovima propisanim zakonima kojima se uređuje opšti upravni postupak ili posebni upravni postupci. 

Dostavljanja pismena u upravnom postupku i radnje obaveštavanja, od kojih počinju da teku rokovi, smatraće se izvršenim kad istekne 15 dana od prestanka vanrednog stanja. 

Rokovi koji ističu za vreme vanrednog stanja, a odnose se na preduzimanje upravnih radnji, okončanje upravnih postupaka i odlučivanje po pravnim sredstvima, smatraće se isteklim kad istekne 30 dana od prestanka vanrednog stanja.