Publisher: Bojović Drašković Popović & Partners

Srbija: Uredbe Vlade Republike Srbije o državnoj pomoći iz paketa ekonomskih mera

Srbija: Uredbe Vlade Republike Srbije o državnoj pomoći iz paketa ekonomskih mera

Vlada Republike Srbije usvojila je u petak, 10. aprila 2020. godine, tri Uredbe kojima se precizira pravni okvir ko će moći da koristi državnu pomoć iz paketa ekonomskih mera vrednog 5.1 milijardu evra, a koje na snagu stupaju 11. aprila 2020. godine.

Prema ovim Uredbama, svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste mere pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine, pa do dana stupanja Uredbi na snagu, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%. Ne računaju se zaposleni koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre pomenutog datuma za period koji se završava u periodu od 15. marta 2020. godine, pa do stupanja Uredbi na snagu.

Ove pogodnosti mogu da koriste i preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan 15. marta 2020. godine, odnosno na dan proglašenja vanrednog stanja, kao i udruženja i druge neprofitne organizacije, ukoliko nisu na spisku korisnika javnih sredstava.

Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa

Mogućnost odlaganja plaćanja poreza i doprinosa se odnosi na privredne subjekte, uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica, ali ne važe za banke i druge finansijske institucije.

Planom mera odloženo je plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4. aprila 2021. Plaćanje ove obaveze će početi od januara sledeće godine i to na najviše 24 mesečne rate, bez kamate.

Uplata bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta

Pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta u iznosu od oko 30.000 dinara imaju preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja. Isplata će početi u maju i vršiće se u tri rate, u maju, junu i julu.

Veliko pravno lice ima pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, i to za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prekid rada nakon uvođenja vanrednog stanja. Isplata će se vršiti na namenski račun otvoren u te svrhe u maju, junu i julu, u iznosu 50% minimalne zarade za mart.

Privredni subjekat u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja ukoliko u periodu od uvođenja vanrednog stanja pa do isteka roka od 3 meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u pomenutom intervalu.

Finansijska podrška za održavanje likvidnosti

Iznos od 24 milijardi dinara biće izdvojen za odobravanje kredita preko Fonda za razvoj kao podrška privrednim subjektima za održavanje likvidnosti. Pravo na korišćenje sredstava imaće preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu, uz uslov da obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Krediti za održavanje tekuće likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava odobravaće se na rok otplate do 36 meseci, na grejs period do dvanaest meseci, po kamatnoj stopi od 1% godišnje. Krediti će se odobravati i vraćati u dinarima, a minimalan iznos kredita koji mogu podići privredna društva je milion dinara, a preduzetnici i zadruge 200.000 dinara, dok je maksimalan iznos kredita za preduzetnike i mikro pravna lica deset miliona dinara, za mala pravna lica 40 miliona dinara, a za srednja pravna lica 120 miliona dinara. Osnovni uslov za realizaciju ovih kredita je zadržavanje broja zaposlenih na dan 16. marta 2020., s tim da se do podnošenja zahteva i u toku korišćenja kredita prihvata odstupanje od 10% od broja zaposlenih.

Pojednostavljen postupak izdavanja dužničkih hartija od vrednosti

Postupak izdavanja dužničkih hartija od vrednosti na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja je pojednostavljen i pripremljeni su propisi koji olakšavaju i pojeftinjuju izdavanje korporativnih obveznica.

Osnovna novina jeste pojednostavljivanje postupka za odobravanje Prospekta za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti. Objavljivanje prospekta umesto 77, trajaće 17 dana, a trošak gde se računaju provizije Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra i Beogradske berze, biće maksimalno smanjen. Maksimalni trošak izdavanja korporativnih obveznica se smanjuje sa oko 80.000 evra na ne više od 18.500 hiljada evra.

Finansijska pomoć građanima

Po ukidanju vanrednog stanja će svakom punoletnom građaninu biti isplaćen iznos od 100 evra.

Najavljene mere

Do četvrtka, 16. aprila 2020. godine, se očekuje se da će biti usvojena i Uredba o garantnoj šemi za podršku privredi, odnosno preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima, a vrednost kredita koji će biti plasirani na taj način iznosi dve milijarde evra. Najavljeno je i da će do petka, 17. aprila 2020. godine, biti usvojena i Uredba o koja se odnosi na poljoprivrednike.