Društvena odgovornost je obaveza koju svaki pojedinac i svaka kompanija mora da ispuni, kako bi se održao balans između ekonomije i ekosistema. Bojović Drašković Popović & Partners kancelarija se ponosi što je društveno odgovorna firma koja podržava humanitarne aktivnosti, neprofitne organizacije i događaje.

Generalno, naša politika je da ne objavljujemo nijednu humanitarnu aktivnost koju podržimo. Imamo jasno definisan budžet za ove aktivnosti i svake godine pažljivo razmatramo kako da najoptimalnije rasporedimo ova sredstva. Na primer, 2015. godine smo podržali Međunarodnu studentsku nedelju u Beogradu, u organizaciji Svetskog omladinskog talasa. Svetski omladinski talas svake godine daje sve od sebe kako bi motivisao mlade ljude da aktivnim učestvovanjem u sadašnjosti menjaju svoju budućnost. Kroz projekat – Međunarodna studentska nedelja – svake godine pokušavaju da inspirišu mlade da preuzmu odgovornost za sebe i za svet u kojem žive. Oni veruju da korišćenjem sopstvenih potencijala, volje i entuzijazma mladi ljudi mogu biti nosioci pozitivnih promena. Bojović Drašković Popović & Partners kancelarija veoma podržava ovu ideju. Takođe smo sponzorisali tim Pravnog fakulteta u Beogradu za međunarodno takmičenje „22nd Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot in Vienna 2015”. Ovo je takmičenje studenata prava iz oblasti arbitraže i međunarodnog privrednog prava i predstavlja najprestižnije takmičenje koje se održava jednom godišnje u Beču. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu učestvuje na ovom takmičenju još od 2003. godine.

Osećaj odgovornosti prema zajednici i okruženju, kako ekološkom tako i socijalnom, nas motiviše da idemo napred i da konstantno istražujemo nove načine za bolju brigu o društvu čiji smo i sami deo.

We Care

Kreirali smo platformu „We Care“ putem koje implementiramo različite programe podrške, kako interno tako i eksterno. Kreirali smo “We Care” poslovne čokolade u saradnji sa socijalnim preduzećem „Nostalgija“ koje zapošljava ljude isključene sa tržišta rada i koje nabavlja voće od malih proizvođača. Ovo je jedan od načina na koji pokušavamo da pomognemo socijalnim preduzećima i osobama sa posebnim potrebama, da pomognemo u promociji ručno rađenih domaćih srpskih proizvoda i brinemo o svima kojima poklanjamo ovu čokoladu, jer ona predstavlja zdrav izbor sa preko 80% voća.

Saznajte više o
oblastima našeg rada