Jelena Mladenović

Administrativni Asistent

Bojana Rakićević

Menadžer kancelarije

Bogdanka Marković

Regionalni Marketing Asistent

Jovana Drašković

Direktor marketinga i razvoja poslovanja

Dragana Milivojević

Savetnik za oblast rešavanje sporova

Uroš Lazarević

Saradnik

Teodora Velimirović

Saradnik

Nikola Mandžukić

Saradnik

Simona Vračar

Saradnik

Miloš Andrejević

Stariji Saradnik

Stefan Golubović

Stariji Saradnik

Mario Kijanović

Stariji Saradnik

Milica Pešterić

Stariji Saradnik

Vuk Drašković

Partner

Uroš Popović

Partner

Marija Bojović

Partner