David Katanić

Saradnik

Marija Marinković

Saradnik

Dragana Milivojević

Savetnik za oblast rešavanje sporova

Nenad Sadžaković

Saradnik

Nikola Mandžukić

Saradnik

Simona Vračar

Stariji Saradnik

Sonja Šehovac

Starija Saradnica

Miloš Andrejević

Partner

Milica Pešterić

Partner

Vuk Drašković

Stariji Partner