Dragana Milivojević

Savetnik za oblast rešavanje sporova

Andrea Vrhovac

Saradnik

Mihailo Radulović

Saradnik

Tina Petrić

Saradnik

David Katanić

Saradnik

Nenad Sadžaković

Saradnik

Nikola Mandžukić

Saradnik

Simona Vračar

Stariji Saradnik

Miloš Andrejević

Partner

Stefan Golubović

Partner

Milica Pešterić

Partner

Vuk Drašković

Stariji Partner

Uroš Popović

Stariji Partner

Marija Bojović

Stariji Partner