South East Legal Alliance – SELA
Web stranica

Imamo širok regionalni doseg kroz regionalnu mrežu SELA (SELA – The South East Legal Alliance). Kroz našu mrežu redovno pružamo regionalnu podršku našim klijentima koji su aktivni u Albaniji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji. Rangiranje Chambers and Partners 2023 za Evropu svrstalo je SELA mrežu u kategoriju vodećih pravnih mreža u Jugoistočnoj Evropi.

Koncipirali smo i osnovali SELA mrežu kako bismo popunili prazninu na tržištu za jednostavnijim pristupom u pružanju pravnih usluga na regionalnom nivou. Omogućili smo klijentima, kroz saradnju sa jednim timom koji ima unificiran pristup pravnom savetovanju i zajedničku strategiju, sveobuhvatno zadovoljenje zahteva i potreba.

SELA takođe kreira kvartalne publikacije o poslovnim prilikama u regionu pod nazivom “Market Intelligence”, kvartalne izveštaje o promenama u reginalnom zakonodavstvu pod nazivom “Regional Legal News”, organizuje događaje za klijente pružajući regionalno poređenje zakonodavstva i poslovnih zahteva vezanih za određenu industriju.

Crnogorski departman

Bojović Drašković Popović & Partners ima crnogorski departman, kreiran sa posebnim fokusom na razumevanje specifičnosti klijenata koji posluju u Crnoj Gori.

Prvoklasno pružanje usluga klijentima zahteva veliku posvećenost i upoznavanje sa karakteristikama različitih tržišta i različitih ljudi. Bojović Drašković Popović & Partners kancelarija posvećena je stvaranju dugoročnih odnosa sa klijentima zasnovanih na uzajamnom poverenju. Naš tim se trudi da uspostavi sklad između poslovne vizije klijenta i praktičnog iskustva. Formula uspeha jeste u razumevanju važnosti uspostavljanja ovog sklada kao i u uspešnom realizovanju istog. Najbolji dokaz našeg uspeha je rastući broj naših zadovoljnih klijenata.

SAD departman

Bojović Drašković Popović & Partners ima američki departman, stvoren sa posebnim fokusom na razumevanje zahteva klijenata sa ovog tržišta.

Prvoklasna usluga klijentima zahteva snažnu posvećenost razumevanju i upoznavanju različitih tržišta i različitih ljudi.

Bojović Drašković Popović & Partners je u potpunosti orijentisan na klijente i teži da sa svakim klijentom stvori dugoročne odnose, zasnovane na međusobnom poverenju. Naš tim ima za cilj pružanje sveobuhvatnih usluga klijentima uspostavljanjem ravnoteže između njihove poslovne vizije i praktične realnosti. Formula uspeha leži u razumevanju važnosti uspostavljanja ove ravnoteže, kao i uspešne realizacije iste. Najbolji dokaz našeg uspeha je neprestano rastući broj zadovoljnih klijenata.

Saznajte više o
oblastima našeg rada