Aleksandar Stojačić

Saradnik

Glavni fokus su oblasti: Bankarske usluge i finansije, Korporativno i poslovno pravo, Spajanja i akvizicije, Zaštita konkurencije.

Kontakt

Tel. +381 11 7850336
aleksandar.stojacic@bd2p.com

Aleksandar Stojačić

Saradnik

Glavni fokus su oblasti: Bankarske usluge i finansije, Korporativno i poslovno pravo, Spajanja i akvizicije, Zaštita konkurencije.

Aleksandar Stojačić je saradnik u Bojović Drašković Popović & Partners. Njegov glavni fokus su bankarske usluge i finansije, korporativno i poslovno pravo, zaštita konkurencije, spajanja i akvizicije.

Obrazovanje

Aleksandar je trenutno LL.M. student na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u oblasti medjunarodnih poslovnih transakcija, humanitarnog prava i medjunarodnih odnosa. Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Školsku 2016/2017 proveo je na Univerzitetu Midlseks u Ujedinjenom Kraljevstvu proučavajući medjunarodno pravo.

Članstva

Aleksandar je član Advokatske komore Srbije.

Jezici

Aleksandar tečno govori engleski jezik.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji