Bojana Rakićević

Menadžer kancelarije

Kontakt

Tel. +381 11 7850336
bojana.rakicevic@bd2p.com
vCard

Bojana Rakićević

Menadžer kancelarije

Bojana Rakićević je menadžer kancelarije Bojović Drašković Popović & Partners. Odgovorna je za administrativne i finansijske poslove. Njeno znanje i stručnost omogućavaju da svakodnevno poslovanje kancelarije funkcioniše nesmetano i efikasno. Bojana je od 2006. godine radila na istim poslovima u vodećoj advokatskoj kancelariji u Srbiji, a pre toga u Skills centru gde je dobila dodatnu stručnu obuku o odnosima i komunikaciji s klijentima i upravljanju vremenom.

Obrazovanje

Bojana je završila Višu Turističku školu u Beogradu.

Jezici

Bojana tečno govori engleski jezik.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji