Jovana Drašković

Direktor marketinga i razvoja poslovanja

Kontakt

Tel. +381 11 7850336
jovana.draskovic@bd2p.com
vCard

Jovana Drašković

Direktor marketinga i razvoja poslovanja

Jovana Drašković je direktor marketinga i razvoja poslovanja u Bojović Drašković Popović & Partners. Pre pridruživanja timu Bojović Drašković Popović & Partners, Jovana je radila u FMCG kompanijama na menadžerskim pozicijama u okviru marketing sektora. Neke od njih su „Podravka“, „Paraćinka“, „Frikom“.

Obrazovanje

Jovana je magistar ekonomskih nauka. Odbranom magistarske teze na temu „Uticaji marketing aktivnosti kompanija na proces odlučivanja krajnjih potrošača o kupovini“ stekla je pomenuto zvanje.

Jezici

Jovana tečno govori engleski jezik i poseduje srednje znanje ruskog i španskog jezika.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji