Miloš Andrejević

Partner

Glavni fokus su oblasti: Radno pravo, Imigracija, Zaštita podataka o ličnosti, Korporativno i poslovno pravo, Rešavanje sporova.

Kontakt

Tel. +381 11 7850336
milos.andrejevic@bd2p.com

Miloš Andrejević

Partner

Glavni fokus su oblasti: Radno pravo, Imigracija, Zaštita podataka o ličnosti, Korporativno i poslovno pravo, Rešavanje sporova.

„Miloš Andrejević is a key member of the employment team.“

– Legal 500 EMEA 2021

Miloš Andrejević je partner u Bojović Drašković Popović & Partners. Njegov glavni fokus su radno pravo, imigracija, zaštita podataka o ličnosti, korporativno i poslovno pravo, kao i rešavanje sporova. Pre pridruživanja Bojović Drašković Popović & Partners timu, Miloš je bio advokat u jednoj renomiranoj advokatskoj kancelariji u Beogradu. Miloš je rangiran kao „Rising Star“ u oblasti ‘Radno pravo’ u okviru „The Legal 500 EMEA“ izveštaja.

Obrazovanje

Miloš je stekao zvanje Master pravnika iz međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Njegova tema master rada bila je “Konvencija o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. godine: uslovi u kojima je doneta i izazovi njene primene i poštovanja”.

Članstva

Miloš je član Advokatske komore Srbije. U Savetu stranih investitora – FIC, Miloš je bio potpredsednik Odbora za ljudske resurse (mandat jun 2020 – jun 2022).

Jezici

Miloš tečno govori engleski jezik.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji