Marija Bojović

Partner
Tel. +381 11 7850336
marija.bojovic@bd2p.com

Uroš Popović

Partner
Tel. +381 11 7850336
uros.popovic@bd2p.com

Vuk Drašković

Partner
Tel. +381 11 7850336
vuk.draskovic@bd2p.com

Naš Tim

Marija Bojović

Stariji Partner

Uroš Popović

Stariji Partner

Vuk Drašković

Stariji Partner

Milica Pešterić

Partner

Stefan Golubović

Partner

Miloš Andrejević

Partner

Simona Vračar

Stariji Saradnik

Nikola Mandžukić

Saradnik

Nenad Sadžaković

Saradnik

David Katanić

Saradnik

Tina Petrić

Saradnik

Mihailo Radulović

Saradnik

Andrea Vrhovac

Saradnik

Dragana Milivojević

Savetnik za oblast rešavanje sporova

Jovana Drašković

Direktor marketinga i razvoja poslovanja

Bojana Rakićević

Menadžer kancelarije

Jelena Mladenović

Administrativni Asistent