Sofija Milošević

Sofija Milošević

Administrativni Asistent

Tel. +381 11 7850336

Fax. +381 11 7850337

sofija.milosevic@bd2p.com

Sofija Milošević je administrativni asistent u kancelariji Bojović Drašković Popović & Partners. Odgovorna je za administrativne poslove. Njeno znanje i stručnost omogućavaju da svakodnevno poslovanje kancelarije funkcioniše nesmetano i efikasno.

Obrazovanje

Sofija je završila osnovne studije na Fakultetu bezbednosti u Beogradu a master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Jezici

Sofija tečno govori engleski jezik.