Tamara Popović

Saradnik

Glavni fokus su oblasti: Bankarske usluge i finansije, Korporativno i poslovno pravo, Spajanja i akvizicije, Konkurencija, Opšta regulativa i Rešavanje sporova.

Kontakt

Tel. +381 11 7850336
tamara.popovic@bd2p.com

Tamara Popović

Saradnik

Glavni fokus su oblasti: Bankarske usluge i finansije, Korporativno i poslovno pravo, Spajanja i akvizicije, Konkurencija, Opšta regulativa i Rešavanje sporova.

Tamara Popović je saradnik u Bojović Drašković Popović & Partners. Njen glavni fokus su bankarske usluge i finansije, korporativno i poslovno pravo, spajanja i akvizicije, konkurencija, opšta regulativa i rešavanje sporova. Pre pridruživanja Bojović Drašković Popović & Partners timu, Tamara je bila pripravnik u jednoj renomiranoj internacionalnoj advokatskoj kancelariji. Istovremeno je sa savetnikom Kabineta Ministarstva privrede radila na usklađivanju Nacrta izmena i dopuna Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama sa Direktivom 2014/23/EU i Direktivom 2014/24/EU Evropskog parlamenta i veća.

Obrazovanje

Tamara stekla zvanje master pravnika međunarodnog poslovnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje diplomiranog pravnika je takođe stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Članstva

Tamara je član Advokatske komore Srbije.

Jezici

Tamara tečno govori engleski, nemački, španski i francuski jezik.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji