Tina Petrić

Saradnik

Kontakt

Tel. +381 11 7850336
tina.petric@bd2p.com

Tina Petrić

Saradnik

Tina Petrić je saradnik u Bojović Drašković Popović & Partners. Njen glavni fokus su oblasti prava kao što su zaštita konkurencije, korporativno i poslovno pravo, bankarske usluge i finansije, spajanje i akvizicija, energetika. Tina je obavljala stručnu praksu u Narodnoj banci Srbije, gde je radila u Sektoru za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom. Takođe, stekla je iskustvo u Ministarstvu pravde u Sektoru za evropske integracije i međunarodne projekte. Pre nego što se pridružila Bojović Drašković Popović & Partners timu, Tina je bila pripravnik u uglednoj advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Obrazovanje

Tina je trenutno LL.M. student na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde se usavršava u oblasti energetskog i ekološkog prava. Takođe, trenutno završava svoj master rad na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde dodatno unapređuje svoje znanje iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa, sa posebnim fokusom na međunarodno poslovanje.

Članstva

Tina je član Advokatske komore Srbije.

Jezici

Tina tečno govori engleski jezik i ima napredno znanje nemačkog jezika.

Karijera

Proverite otvorene pozicije u našoj kancelariji